brend atributi merenje osobine identitet

Šta su brend atributi?

U biti, to je skup karakteristika vašeg biznisa, koji stimulišu osećaj koji kupac ima u kontaktu sa vašim brendom.

Definicija reči: Atribut govori o osobini, pripadnosti, količini i drugim informacijama u vezi sa imenicom uz koju se nalazi i bliže je određuje.

Već iz motiva za osnivanjem biznisa možemo naslutiti kakve bi atribute brend mogao imati, a nakon što shvatimo do kojih vrednosti drži, kome je namenjen, kakve načine proizvodnje i promocije bira i kako ulazi u kontakt sa svojom ciljnom grupom, možemo sa više sigurnosti imenovati atribute kojima odiše.

Atributi vašeg brenda su tu, bilo da ih kreirate svesno ili ne. 

Svode se na opipljive karakteristike vašeg biznisa, proizvoda ili usluge, ali i karakterne i vizualne osobine koje bude specifičan osećaj kod kupaca u kontaktu sa vašim brendom. 

Zajedno, atributi utiču na brend reputaciju. 

Kako biznisi oblikuju atribute i utiču na reputaciju svog brenda?

Izuzetno je velik broj preduzetnika i menadžera, koji kreiraju i vode brendove oslanjajući se na intuiciju, prepuštajući volan ne sasvim pouzdanim, subjektivnim percepcijama i specifičnim okolnostima u kojima donose odluke koje se, dalje, reflektuju kroz brend atribute.

Ovo najčešće rezultira nekonzistentnim oblicima ponašanja, izgleda, vrednosti i principa brenda, te otežava ciljnoj grupi ga zavoli i bude mu dugoročno lojalna. 

Brendove možemo i treba da posmatramo kao persone.

Svako od nas ima neke svoje, autentične i specifične karakteristike, koje vremenom grade sliku o nama u poslovnom, prijateljskom, porodičnom i svim ostalim kontekstima. Na ljude oko nas ostavljamo izvestan utisak, i za neke od nas se može reći da smo tačni i pouzdani, za neke da smo simpatični i harizmatični, a za neke da smo zaboravni i lenji itd. 

Ovi zaključci o nama, su zapravo naši atributi. 

Mi nismo ti koji ćemo ih imenovati, ali smo oni koji će nizom odluka, promišljenih i autentičnih karakteristika uticati na one koji će o nama formirati mišljenje.

Iako je “moć” i “presuda” o nama, u rukama ljudi koji nas okružuju, a u slučaju brendova, kod kupaca, odnosno ciljne grupe, ipak smo mi ti koji kroz strategiju možemo svesno i isplanirano da gradimo reputaciju.

Da bi ovaj kompleksan koncept sa mnogo slojeva dobio konkretan ton, a pre svega bio razumljiv, brend atribute delimo na karakterne i vizualne.

Pre nego što svesno uobličimo atribute brenda, kojim želimo da odišemo, bitno je da adekvatno prepoznamo, upoznamo i imenujemo potrebe i osobine ciljne grupe.

Ne zato da bi prestali da budemo autentični i bili one verzije koje kupci očekuju ili priželjkuju, nego da bi sa još više empatije i razumevanja prepoznali potrebe onih zbog kojih postojimo, i lakše i brže došli do njih.

Drugi aspekt koji treba uzeti u obzir su atributi konkurencije. Cilj je postizanje vidne diferencijacije i autentičnosti, a samim tim obezbeđivanje pozicioniranja na tržištu svojestvenog samo vašem brendu. 

Atributi koje izaberemo oblikovaće takozvani look & feel brenda, pomoću kojih će ciljna grupa formirati utisak i mišljenje o brendu, a skup svih mišljenja, doneće reputaciju.

brend atributi karakter izgled look feel brand

KARAKTERNI ATRIBUTI:

  • Vrednosti
  • Kultura
  • Komunikacija
  • Odnosi sa kupcima

VIZUALNI ATRIBUTI:

  • Logo
  • Boje
  • Dizajn
  • Tipografija

Svaki od ovih aspekata je tema za sebe, koja zaslužuje posebnu pažnu a potom pažljivo objedinjavanje u celovitost brend atributa.

Na kraju, da bismo kreirali i zaslužili reputaciju kojoj težimo, potrebno je da razvijemo standard komunikacijskog i vizualnog aspekta, koji će biti primenjivan kroz sve tačke kontakta sa ciljnom grupom, i reflektovati vrednositi, kredibilitet, identitet, i verovatno najvažnije – vašu autentičnost.

Konzistencijom stvarate utisak pouzdanosti, a pomažete ciljnoj grupi da vas brzo prepozna i za vas veže sva značenja i vrednosti koja su im privlačna i važna.

 

Comments are closed

Copyright © 2023 Ivy Create