Uslovi korišćenja

Dobrodošli u Ivy Create!

Ovi uslovi i odredbe navode pravila i propise za korišćenje veb lokacije Ivy Create, koja se nalazi na www.ivycreate.com

Pristupanjem ovoj veb stranici pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Nemojte nastaviti da koristite Ivy Create veb sajt, ako se ne slažete i ne prihvatate sve odredbe i uslove navedene na ovoj stranici.

Sledeća terminologija se primenjuje na: Odredbe i uslove, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti. „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ se odnose na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu veb lokaciju. „Kompanija“, „Mi“, „Naši“ i „Nas“, odnosi se na našu organizaciju, odnosno Ivy Create. „Strane“ ili „Mi“ odnosi se i na Klijenta, odnosno vas, i na Ivy Create organizaciju, odnosno nas.

Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnog za preduzimanje procesa naših usluga prema Klijentu na najprikladniji način u izričitoj svrsi zadovoljenja potreba Klijenta, u skladu sa važećim zakonima Republike Srbije. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih reči u jednini, množini, velikim slovima i/ili on/ona ili oni, smatraju se zamenljivim i stoga se odnose na isto.

Kolačići

Koristimo upotrebu kolačića. Pristupanjem Ivy Create-u, pristali ste da koristite kolačiće u skladu sa politikom privatnosti Ivy Create-a.

Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće kako bi nam omogućila da preuzmemo podatke o korisniku za svaku posetu veb sajtu. Naša veb lokacija koristi kolačiće kako bi omogućila funkcionalnost određenih oblasti vebsajta u cilju opšte udobnosi korišćenja i olakšavanja posetiocima naše veb lokacije. Neki od naših partnera takođe mogu da koriste kolačiće.

Licenca

Osim ako nije drugačije navedeno, Ivy Create i/ili njegovi davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal na Ivy Create-u. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovome možete pristupiti sa Ivy Create-a za svoju ličnu upotrebu podložno ograničenjima postavljenim u ovim uslovima i odredbama.

Ne smete:

 • Ponovo objavitu materijal iz Ivy Create-a
 • Prodati, iznajmiti ili deliti kao svoj, materijal od Ivy Create-a
 • Umnožavati, duplirati ili kopirati materijal iz Ivy Create-a
 • Redistribuirajte sadržaj iz Ivy Create-a

Delovi ove veb stranice pružaju mogućnost korisnicima da objavljuju i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim oblastima veb stranice. Ivy Create ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregleda komentare pre njihovog prisustva na veb lokaciji. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja kompanije Ivy Create, njenog tima i/ili povezanih lica. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja postavlja svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, Ivy Create neće biti odgovorna za komentare niti za bilo kakvu štetu ili troškove prouzrokovane i/ili pretrpljene kao rezultat bilo kakvog korišćenja i/ili objavljivanja i/ili pojavljivanja komentara na ovoj veb stranici.

Ivy Create zadržava pravo da prati sve komentare i da ukloni sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili izazivaju kršenje ovih Uslova korišćenja i odredbi.

Garantujete i potvrđujete da:

 • Imate pravo da postavljate komentare na našoj veb stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
 • Komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualne svojine, uključujući autorska prava, patent ili žig bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže nikakav klevetnički, uvredljiv, nepristojan ili na drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti ili uvredu časti
 • Komentari se neće koristiti za traženje ili promovisanje poslovanja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim dajete Ivy Create neekskluzivnu licencu za korišćenje, reprodukciju, uređivanje i ovlašćivanje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji od vaših komentara u bilo kom i svim oblicima, formatima ili medijima.

Hiperlink do našeg sadržaja

Sledeće organizacije mogu da povezuju našu veb stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Državne agencije;
 • Pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Distributori onlajn kataloga mogu da povezuju našu veb lokaciju na isti način kao što hiperlinkuju ka veb lokacijama drugih preduzeća; i
 • Sistemska akreditovana preduzeća, osim neprofitnih organizacija, i dobrotvornih grupa za prikupljanje humanitarnih sredstava.

Ove organizacije mogu da se povezuju na našu početnu stranicu, na publikacije ili na druge informacije o veb lokaciji sve dok link: (a) nije na bilo koji način obmanjujući; (b) ne implicira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda i/ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst sajta strane koja povezuje.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za povezivanje od sledećih tipova organizacija:

 • opštepoznati izvori informacija o potrošačima i/ili preduzećima;
 • sajtovi zajednice dot.com;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • onlajn distributeri kataloga;
 • internet portali;
 • računovodstvene, advokatske i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i trgovačka udruženja.

Mi ćemo odobriti zahteve za povezivanje od ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza ne bi učinila da izgledamo nepovoljno prema nama samima ili našim akreditovanim preduzećima i Klijentima; (b) organizacija nema negativnu evidenciju kod nas; (c) korist za nas od vidljivosti hiperlinka nadoknađuje odsustvo Ivy Create-a; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija.

Ove organizacije mogu da se povezuju na našu početnu stranicu sve dok link: (a) nije na bilo koji način obmanjujući; (b) ne implicira lažno sponzorstvo, podršku ili odobrenje strane koja povezuje i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst sajta strane koja povezuje.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u paragrafu 2 iznad i zainteresovani ste za povezivanje sa našom veb lokacijom, morate nas obavestiti slanjem e-pošte na Ivy Create (hello@ivycreate.com). Molimo navedite svoje ime, naziv vaše organizacije, kontakt informacije kao i URL vašeg sajta, listu svih URL adresa sa kojih nameravate da se povežete na našu veb lokaciju i listu URL adresa na našoj veb lokaciji na koje želite da link. Sačekajte 2-3 nedelje za odgovor.

Odobrene organizacije mogu linkovati do naše veb stranice na sledeći način:

 • Upotrebom našeg korporativnog imena; ili
 • Upotrebom jedinstvenog lokatora resursa sa kojim se povezuje; ili
 • Upotrebom bilo kog drugog opisa našeg veb-sajta koji je povezan na koji ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na sajtu strane koja povezuje.

Neće biti dozvoljena upotreba logotipa Ivy Create-a ili drugih umetničkih dela za povezivanje bez ugovora o licenciranju žiga.

Izgled

Bez prethodnog odobrenja i pismene dozvole, ne možete kreirati okvire, grafičke elemente oko naše veb stranice, logoa, naziva organizacije niti na bilo koji način menjati vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavi na vašoj i tuđoj veb stranici. Saglasni ste da ćete nas zaštititi i braniti od svih tužbi koje se pojavljuju na vašoj veb stranici. Nijedan link koji vodi do Ivy Create veb stranice, ne bi trebalo da se pojavljuje na bilo kojoj veb lokaciji koja se može protumačiti kao klevetnička, uvredljiva, opscena ili kriminalna, ili koja krši, na drugi način zagovara kršenje zakona ili prava trećih strana.

Vaša privatnost

Pročitajte Politiku privatnosti

Zadržavanje prava

Zadržavamo pravo da zahtevamo da uklonite sve veze (linkove) ili bilo koju određenu vezu (link) do naše veb stranice. Saglasni ste da na zahtev odmah uklonite sve veze (linkove) ka našoj veb stranici. Takođe zadržavamo pravo da izmenimo ove odredbe i uslove i politiku povezivanja u bilo kom trenutku. Neprekidnim povezivanjem sa našom veb lokacijom, saglasni ste da ste obavezni i da se pridržavate ovih uslova i odredbi povezivanja.

Uklanjanje veza (linkova) sa naše veb stranice

Ako nađete bilo koji link na našoj veb stranici koja je uvredljiva iz bilo kog razloga, slobodni ste da nas kontaktirate i obavestite nas u bilo kom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje linkova, ali nismo u obavezi da vam odgovorimo direktno.

Ne garantujemo da su informacije na ovoj veb stranici tačne, ne garantujemo njihovu potpunost; niti obećavamo da ćemo obezbediti da veb lokacija ostane dostupna ili da se materijal na veb stranici ažurira.

Odricanje odgovornosti

U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i korišćenje ove veb stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za smrt ili ličnu povredu;
 • ograničiti ili isključiti našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;
 • ograničite bilo koju našu ili vašu odgovornost na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili
 • isključiti bilo koju našu ili vašu obavezu koja ne može biti isključena prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom stavu; i (b) reguliše sve obaveze koje proizilaze iz odricanja odgovornosti, uključujući obaveze koje proizilaze iz ugovora, zbog delikta i zbog kršenja zakonske obaveze.

Sve dok se veb lokacija i informacije i usluge na veb lokaciji pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.